mercredi 13 octobre 2010

Landed in Japan!So I just arrived in japan this morning!! This trip is gona be cool: riding, Kog final, shopping and more riding.
Alex Jumelin is arriving tonight! Stay around for more news soon!

KOG pro class starting list!!

Moto Sasaki / Takahiro Ikeda / Shinichi Kiba / Hiroya Morizaki / Taikou Kaneta / Keisuke Tanigawa / Tsutomu Kitayama / Syuichi Osada / Tomokazu Morinaga / Nao Yoshida / Yasunari Ishijima / Masatoshi Karino / Akira Okamura / Takuma Kawamura / Jyunpei Goto / Yorimitsu Miyata / Akihiko Takahasi / Yoshiki Uchino / Youhei Uchino / Fumiya Kanna / Yoshihiro Shinde / Yuuki Ito / Yorihisa Shiota / York Uno / Shinya Matsuura / Shinichiro Hara / Jean Francois Boulianne / Michal Dufek / Matti Rose / Frank Lukas / Dominik Nekolny / Matthias Dandois / Viki Gomez / Lee Musselwhite / Alex Jumelin / Miguel Monzon / Cory Fester / Camilo Gutierrez / Waldemar Fatkin / Alejandro Neuma /


www.kingofground.com

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire